Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Proč se vlastně bojíme islámu?

16. 11. 2015 20:30:31
Z jedné strany se na nás řítí tvrzení, že islám je mírumilovný a slučitelný s naší evropskou civilizací, z druhé strany slyšíme, že muslimové jsou jenom teroristé a soužití s nimi není možné. Jak to vidím já?

Islám stejně jako křesťanství vychází z víry v jediného boha. Paradoxně obě víry věří dokonce ve stejného boha, tak proč se nedokážou křesťané a muslimové shodnout na podmínkách, za kterých by spolu žili bez sporů a napětí? Myslím, že důvodem je historický vývoj a pohled věřících na úlohu boha v jejich životě.

Křesťanství, jak ho známe z historie, se asi dost podstatně lišilo od představy, kterou měl Ježíš, opovrhující pozemskými statky. Své učedníky vedl k milosrdenství a k lásce k ostatním. Těm, kteří se budou držet božích přikázání, sliboval po smrti boží království, ale nevedl je k tomu, aby opovrhovali pozemským životem. Naopak pozemský život měl dodržováním božích přikázání sloužit k zajištění božího království v posmrtném životě. V Novém zákoně nenajdeme ani slovo o tom, že by se křesťanství mělo šířit násilím. (Starý zákon je předkřesťanský. To je jen poznámka pro ty, kteří tvrdí, že Bible je plná násilí. Ano, ve Starém zákoně je popisováno i násilí, ale je to hlavně popis předcházejících událostí, které dnes jen těžko můžeme ověřit.)

S rozšiřováním křesťanství došlo postupně i k rozvoji církve, jejíž vznik byl v počátcích jistě míněn jako nástroj pro zachování odkazu Ježíše. Ale jak už to bývá, s rostoucím vlivem dochází i k růstu ambicí a hlavně k získání pocitu, že moje pravda je ta jediná a správná. Nepřipomíná Vám to současnou situaci s politickou reprezentací?

V době, kdy křesťanská církev získávala stále větší vliv, se velmi odklonila od původní myšlenky křesťanství a v té době také docházelo k jeho násilnému šíření, se kterým by Ježíš určitě nesouhlasil. Došlo i k rozkolům v samotné církvi, která se postupně rozpadla na pravoslavnou, katolickou, dále pak na evangelickou atd... Jednotlivé křesťanské církve proti sobě bojovali, intrikovali, ve jménu boha zabíjeli ostatní křesťany. Všichni tuto historii známe a není potřeba ji tady podrobně popisovat. I křesťanství má za sebou krvavou historii, která není zrovna chvályhodná.

Naštěstí s příchodem osvícenectví se začal prosazovat lidský rozum a návrat k původním myšlenkám Ježíšova pojetí křesťanství. V souvislosti s tím došlo i ve většině křesťanských států k odluce církve od státu, což bylo správné řešení. Můžeme tedy říct, že v současné době je křesťanství osobní věcí každého jednotlivce a křesťané tolerují i další náboženství. Nikdo není nucen ke křesťanství konvertovat a demokratické státy do praktikování jednotlivých náboženství nezasahují.

Na rozdíl od toho islám vznikal v době, kdy křesťanská církev již svou mocí ovládala státy a politiku. Byla tedy vzorem, jak pomocí náboženství ovládat světskou moc. Korán již tedy není pouhým náboženským učením, ale má v sobě zabudované i prosazování státní moci. V tom se podstatně liší od Nového zákona. Prorok byl nepochybně schopným státníkem a politikem, a proto do nového učení zařadil i podřízenost člověka boží moci, která je v islámu reprezentována státním zřízením. Nemohl ovšem předpokládat to, že po jeho smrti se islám rozpadne na dvě odnože - sunitskou a šíítskou, které mezi sebou začaly soupeřit o moc. Stejný rozpad prodělala i křesťanská církev. Ovšem křesťanské církve již tento rozpad překlenuly a v současné době proti sobě nebojují.

Myslím, že problém současného islámu je především v soupeření těchto dvou odnoží mezi sebou a v nahlížení na postavení islámu jak vůči ostatním náboženstvím, tak vůči samotným věřícím muslimům. Protože nerad diskutuji o něčem, o čem toho sám příliš nevím, koupil jsem si korán v češtině a celý ho přečetl. Musím tedy zkonstatovat, že v koránu je skutečně nabádáno k šíření islámu jakýmkoliv způsobem včetně násilí. Postavení ženy je v něm upraveno podřadným způsobem, postavení jiných náboženství rovněž. Islám je prohlašován nadřazeným vůči všemu a má být zdrojem i státní moci a zákonů.

Teď si asi říkáte, že to jsem tedy objevil Ameriku. Samozřejmě tyhle věci jsou známé, ale mě jde spíše o to, jak je máme vnímat ve vztahu k současným imigrantům. Určitě všichni muslimové nejsou zlí, chápu i to, že někteří z nich skutečně utíkají před hrůzami války. Ale pro nás Evropany z toho vyplývá nebezpečí, že svoje problémy, které vznikají ze soupeření sunitské a šíítské odnože islámu, přenesou i k nám. Dalším nebezpečím je, že dokud muslimové sami nepřestanou lpět na tom, že islám je nadřazený ostatním náboženstvím a že má být zdrojem legislativy, těžko dojde ke shodě se současnou demokracií. Sami představitelé různých muslimských uskupení říkají, že demokracie je neslučitelná s islámem. My Evropané těžko dokážeme posoudit, kdo z muslimů je muslimem jenom proto, že se jím narodil a bez problémů se dokáže přizpůsobit evropským podmínkám včetně respektování sekulárních zákonů a kdo je muslimem, který bude prosazovat zavádění muslimských zvyklostí včetně práva šaría.

Bohužel současná situace ukazuje, že ne zrovna malá skupina muslimů v Evropě včetně těch, kteří tady již žijí dlouhou dobu, se nechce vzdát nadřazenosti islámu. Prosazování halal jídla např. ve školních jídelnách v Anglii je jen špička ledovce. Víra by měla skutečně měla být jen osobní věcí jednotlivce. V době, kdy jsem žil jako vegetarián a přitom jsem chodil do vysokoškolské menzy, jsem si prostě maso nevzal a jedl jsem jen přílohy. Ani by mne nenapadlo, že bych kvůli svému přesvědčení nutil menzu k podávání jen bezmasých jídel.

Současná politická garnitura v Evropě však není schopná jasně říct, že v Evropě může žít jen ten, kdo respektuje její pravidla, která už jsou historicky daná a my normální lidé je nechceme měnit. Pokud k tomu ale nedojde, je to jen odpovědnost politiků, že normální, slušní otcové od rodin se začnou radikalizovat a až naštvanost dosáhne vrcholu, stačí, aby se objevil charismatický muž a řekl: "A dost!" Všichni ti normální lidé se pak zvednou a půjdou za ním. A jejich vztek se obrátí proti všem nepůvodním obyvatelům Evropy, bez ohledu na to, jak se chovají. Politici nás nabádají, abychom se nenechali vyprovokovat k nenávisti. Ale jsou to právě oni, kdo nás do náruče nenávisti ženou svojí nečinností.

Na závěr k té původní myšlence, zda se máme islámu bát nebo ne. To záleží hlavně na představitelích islámu. Dokud jasně nevystoupí s tím, že respektují evropské hodnoty a principy, svobodu vyznání, že nebudou prosazovat islámské právo a hlavně dokud nezačnou sami aktivně postupovat proti islámským radikálům třeba tím, že je budou sami vyhledávat a předávat policii, těžko můžeme říct, že pro nás islám nebezpečím není. Myslím si, že k tomu ale islám potřebuje projít nějakou "renesancí" jako křesťanství. Představitelé islámu by museli dospět k tomu, že jeho praktikování způsobem, jaký byl stanoven Mohamedem v 7. století je neslučitelný se současnou dobou. S ohledem na poslední události ve světě se mi však nezdá, že by tato renesance již začala.

Pro ty, kteří si chtějí dozvědět se něco více o myšlení muslimů, doporučuji knihu autora Ibn Warraq "Proč nejsem muslimem."

Autor: Radek Forman | pondělí 16.11.2015 20:30 | karma článku: 21.82 | přečteno: 800x

Další články blogera

Radek Forman

Ženy jsou podle pánů Čunka a Bělobrádka zodpovědné za všechno. Ale co pánové?

Pan Bělobrádek a pan Čunek se v nedávné době vyjádřili, že za problém samoživitelek a neplacení alimentů mohou hlavně ženy samotné. Jejich argumenty mě po dlouhé době přinutily, abych k tomu řekl svůj názor.

24.4.2017 v 12:38 | Karma článku: 32.33 | Přečteno: 1595 | Diskuse

Radek Forman

Jsem rád, že Úřad pro ochranu osobních údajů mě tak pečlivě chrání.

Zákony prosazované bez morální logiky se stávají paskvilem, který pošlapává práva všech slušných lidí. Myslím, že tohle je ukázkový případ.

15.9.2016 v 21:08 | Karma článku: 42.46 | Přečteno: 3543 | Diskuse

Radek Forman

Takže inkvizice asi přece jen bude.

Včera jsem se vyjádřil k návrhu zákona, který projednával povinnost německých vdaných žen na žádost manžela říct jméno muže, který byl při početí dítěte. Dnes k tomu tématu přibyl další článek a vzhledem k diskuzi pod ním

1.9.2016 v 10:18 | Karma článku: 22.42 | Přečteno: 981 | Diskuse

Radek Forman

Německé ženy před inkvizicí

Je až k neuvěření, kam může zajít politická snaha zajistit práva "nesvépravným" občanům. Z mého pohledu další nesymyslný zásah státu do soukromí.

31.8.2016 v 12:51 | Karma článku: 33.29 | Přečteno: 2124 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Klára Tůmová

Nechoď pryč!

"Miláčku, poď domů, já fakt musim jít!" Koukám na hodinky, což v zimní výbavě není jen tak, a přemýšlím, zda má ještě cenu stresovat se tímhle autobusem, když za chvilku jede další...

23.11.2017 v 17:01 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 70 | Diskuse

David Vlk

Pane, vy jste čuňas, aneb rána jsou již chladná a vánoce za rohem.

V kapse mi šustí pytlík na psí hovínka a já čekám. Včera jsem zrovna četl, jak je takový hovínko pro horolezce na Nanga Parbatu vítaným zdrojem životodárného tepla.

23.11.2017 v 14:36 | Karma článku: 25.07 | Přečteno: 729 | Diskuse

Petr Omelka

Gitans - cikáni po francouzsku

"Svoboda je poznaná nutnost," prohlásil kdysi jeden vousatý chlapík. Měl pravdu. Cikáni to ale věděli od nepaměti.

23.11.2017 v 14:03 | Karma článku: 19.02 | Přečteno: 777 | Diskuse

Radka Kielbergerová

Dobrá fotka je ulovením vzácného momentu, co neumře časem (obhajoba vítězného snímku)

Stejně jako to říkáme o dobré reportáži, co vytáhne věc v čase aktuálním na světlo boží, ale dobrá, čtivá a platná obsahem a poselstvím je i za sto let. Jako se zdaří stejné malíři, jako Michelangelův David má v očích odhodlání

23.11.2017 v 13:17 | Karma článku: 13.82 | Přečteno: 393 | Diskuse

Libuse Palkova

Prezident a korupce

Nový prezident je nadějí, že se země konečně zbaví korupce, nezaměstnanosti a chudoby, která je naším současným největším problémem. Tak nějak zní hesla v Zimbabwe vítající nového politika.

23.11.2017 v 11:18 | Karma článku: 8.25 | Přečteno: 649 | Diskuse
Počet článků 25 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2295

"K vítězství zla stačí, aby dobří lidé seděli se založenýma rukama" - Edmund Burke. Bohužel, jak pravdivé.

Mnohokrát mě život srazil až na dno, a přesto se vždycky snažím povstat znovu. Spoléhám především sám na sebe. Pozoruji svět kolem sebe a občas mě to nutí vyjádřit se. Kromě toho píšu pohádky pro děti ( www.kocour-bonifac.cz), protože si říkám, že aspoň děti by ještě měly věřit, že svět je v pořádku.

Více o mně: http://1jv.cz/antarktida/Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.